top of page

Gadewch i Finesse arlwyo ar eich cyfer chi

.Ydych chi yn cynnal Parti Canape, Bwffe Bys a Bawd, Priodas, Parti Swyddfa, Digwyddiad Corfforaethol, Ciniawa arbennig yn eich cartref, Parti Plant, Penblwydd Priodas neu Benblwydd? Mae Finesse yn cynnig arlwyo proffesiynol gydag angerdd a dawn arbennig.Gyda 20 mlynedd o brofiad ym maes trefnu, arlwyo a goruchwylio digwyddiadau gallwch ymddiried yn Finesse a bod sicr o lwyddiant eich achlysur arbennig. Rydym yn darparu yr un gofal a phroffesiynoldeb boed ar gyfer 10 o bobl neu 1000. Ein bwriad yw rhyfeddu a phlesio ein cwsmeriaid gyda sylw a gofal personol di-syfl, bwydlenni trawiadol, coginio archwaethus, cyflwyniad manwl a gwerth anhygoel am arian. Cysylltwch â ni am ddyfynbris proffesiynol, cyfeillgar a phersonol.

.

bottom of page